Thống kê Baroka FC - TS Galaxy

Liên đoàn Nam Phi / Ngày thứ 21
Baroka FC Baroka FC
1 - 0
Hoàn thành
danh sách đội tuyển việt nam mới nhất TS Galaxy TS Galaxy
Hành động nổi bật Baroka FC - TS Galaxy
Baroka FC Tối thiểu TS Galaxy
Lần đầu tiên
Sbonelo ngubane
14 '
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn danh sách đội tuyển việt nam mới nhất này