Thống kê Santo Domingo - Imbabura S.C.

Sư đoàn 2 / Ngày thứ 11
Đụng độ
Santo Domingo Santo Domingo
1 trò chơi Từ 27/tháng 3/22
Imbabura s.c. Imbabura s.c.
0 chiến thắng
0 Vẽ
1 chiến thắng
0%
0%
100%