Thống kê FC trong tương lai - Smouha SC

Sư đoàn 1 / Ngày thứ 13
FC tương lai FC tương lai
4 - 0
Hoàn thành
Smouha sc Smouha sc
Những hành động nổi bật trong tương lai của FC - Smouha SC
FC tương lai Tối thiểu Smouha sc
Lần đầu tiên
Nasser Maher
30 '
Lần 2
Nasser Maher
48 '
Người chơi không xác định
55 '
57 '
Ragab nabil
Nasser Maher (hình phạt)
65 '

Không có trận đấu