So sánh người chơi
Neymar
Karim Benzema
Neymar
vs.
Karim Benzema
Tất cả các cuộc thi
Bàn thắng
0
vs.
hai
Hỗ trợ
0
vs.
0
Diêm
0
vs.
3
Champions League
Champions League
0
vs.
0
Champions League
Champions League
0
vs.
0
Champions League
Champions League
0
vs.
0
Đình chỉ
0
vs.
0
Đình chỉ
0
vs.
0
Đình chỉ
0
vs.
1
Kính khác
0
vs.
hai
Kính khác
0
vs.
0
Kính khác
0
vs.
hai
Neymar
vs.
Karim Benzema
€ 36M
Thu nhập (tiền lương, quảng cáo ...)
€ 10m
Thu nhập (tiền lương, quảng cáo ...)
Neymar
vs.
Karim Benzema
 • 2018
 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Ligue 1
  Liên đoàn Cup

  Ligue 1

  Liên đoàn Cup

 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Champions League

  Champions League

 • 2017
 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Copa del Rey

  Copa del Rey

 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Giải đấu
  siêu cúp
  Champions League
  Cup siêu châu Âu
  Câu lạc bộ World Cup

  Giải đấu

  siêu cúp

  Champions League

  Cup siêu châu Âu

  Câu lạc bộ World Cup

 • 2016
 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Giải đấu
  Copa del Rey

  Giải đấu

  Copa del Rey

 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Champions League
  Cup siêu châu Âu
  Câu lạc bộ World Cup

  Champions League

  Cup siêu châu Âu

  Câu lạc bộ World Cup

 • 2015
 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Giải đấu
  Copa del Rey
  Champions League
  Câu lạc bộ World Cup

  Giải đấu

  Copa del Rey

  Champions League

  Câu lạc bộ World Cup

 • 2014
 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Copa del Rey
  Champions League
  Cup siêu châu Âu
  Câu lạc bộ World Cup

  Copa del Rey

  Champions League

  Cup siêu châu Âu

  Câu lạc bộ World Cup

 • 2013
 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  siêu cúp

  siêu cúp

 • 2012
 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Giải đấu
  siêu cúp

  Giải đấu

  siêu cúp

 • 2011
 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Copa del Rey

  Copa del Rey

 • 2008
 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Ligue 1
  Cup Pháp

  Ligue 1

  Cup Pháp

 • 2007
 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Ligue 1
  Trophée des Champions

  Ligue 1

  Trophée des Champions

 • 2006
 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Ligue 1
  Trophée des Champions

  Ligue 1

  Trophée des Champions

 • 2005
 • Người chơi-comparison.won-tiếp cận

  Ligue 1

  Ligue 1

Neymar
13
vs.
4
Karim Benzema
Brune marquezine
Brune marquezine
Thaila Ayala
Thaila Ayala
Soraja Vucelic
Soraja Vucelic
Gabriella Lenzi
Gabriella Lenzi
LARKSSA OLIVEIRA
LARKSSA OLIVEIRA
Patricia Jordane
Patricia Jordane
Maira cardi
Maira cardi
Carol Abranches
Carol Abranches
Andressa Suita
Andressa Suita
Daniela Carvalho
Daniela Carvalho
Nicole Bahis
Nicole Bahis
Barbara Evans
Barbara Evans
Carolina Nogueira Dantas
Carolina Nogueira Dantas
Gauthier Cora
Gauthier Cora
Rihanna
Rihanna
Zahia Dehar
Zahia Dehar
Analia chaves
Analia chaves