Thống kê Atlantean - CD Tepatitlan de Morelos

MX đi lên / Ngày thứ 15
Đụng độ
Atlante Atlante
2 trò chơi Từ ngày 21 tháng 10 năm 20
CD Tepatitlan de Morelos CD Tepatitlan de Morelos
1 chiến thắng
0 Vẽ
1 chiến thắng
năm mươi%
0%
năm mươi%