Thống kê Albirex Niigata - Sư tử trẻ

tilebongda
Liên đoàn Singapore / Ngày thứ 9
Hành động nổi bật Albirex Niigata - Sư tử trẻ
tilebongda
Albirex Niigata Tối thiểu Sư tử non
Lần đầu tiên
Nicky Singh
3 '
hai mươi'
Người chơi tilebongda không xác định
Lần 2
Fumiya Suzuki
49 '