Thống kê Sarajevo - Posusje

Sư đoàn 1 Bosnia / Ngày thứ 4
Sarajevo Sarajevo
15:00 6/8/2022
Chưa bắt đầu
Posusje Posusje
Những hành động nổi bật Sarajevo - Posusje
Sarajevo Tối thiểu Posusje
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
Mersudin Ahmetovic
84 '