vl world cup 2022 khu vuc chau âu bảng xếp hạng fifa nam mỹ QVIDING FIVE tvaakers nếu và dự báo (Sư đoàn 3, Bóng đá) vào ngày 6 tháng 7 năm 2020.

QUVIDING Thống kê Fifyding - tvaakers nếu

Sư đoàn 3 / Ngày thứ 6
Đụng độ
QVIDING FIVE QVIDING FIVE
2 trò chơi Từ 28/tháng 5/16
Tvaakers nếu Tvaakers nếu
1 chiến thắng
1 Vẽ
0 chiến thắng
năm mươi%
năm mươi%
0%