Thống kê Brazil - Argentina

Vòng loại thế giới / Ngày thứ 6
Brazil Brazil
0 - 0
Đã ngừng
Argentina Argentina
Sắp xếp
Huấn luyện viên
- Tite
Căn chỉnh tiêu đề
Người thay thế
mười lăm Edenilson
hai mươi Hulk
13 D. Alves
14 Miranda
16 G. Arana
1 A. Santos
hai mươi mốt Arthur
23 Everson
4 L. Ortiz
7 V. Junior
số 8 B. Guimaraes
19 M. Cunha
Huấn luyện viên
- L. Scaloni
Căn chỉnh tiêu đề
Người thay thế
9 A. Correa
hai mươi mốt P. Dybala
16 J. Correa
17 A. Gomez
3 N. TagliAfic
18 G. Rodriguez
6 G. Pezzella
1 G. Rulli
14 E. Palacios
12 J. Musso
hai J. Foyth
mười lăm N. Gonzalez