Thống kê Kaizer Chiefs - Lamontville G.arrows

Hành động xuất sắc Kaizer Chiefs - Lamontville G.arrows
Chánh Kaizer Tối thiểu Lamontville G.arrows
Lần đầu tiên
5 '
Knox Mutizwa
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này