Thống kê Nhật Bản - Tây Ban Nha

thế giới / Ngày thứ 3
Nhật Bản Nhật Bản
19:00 12/1/2022
Chưa bắt đầu
Tây ban nha Tây ban nha
Đụng độ
Nhật Bản Nhật Bản
1 trò chơi Từ 25/AP/01
Tây ban nha Tây ban nha
0 chiến thắng
0 Vẽ
1 chiến thắng
0%
0%
100%