Advagard Kursk Statistics - Dinamo Bryansk

PFL, trung tâm / Ngày thứ 4
Hành động nổi bật Advancegard Kursk - Dinamo Bryansk
Tiến lên Kursk Tối thiểu Dinamo Bryansk
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
Denis Soynikov
61 '