Thống kê Sarajevo - Sloboda Tuzla

Sư đoàn 1 Bosnia / Ngày thứ 32
Sarajevo Sarajevo
1 - 0
Hoàn thành
Sloboda Tuzla Sloboda Tuzla
Những hành động nổi bật Sarajevo - Sloboda Tuzla
Sarajevo vong bang world cup 2022 Tối thiểu Sloboda Tuzla
Lần đầu tiên
Mersudin Ahmetovic
44 '
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
vong bang world cup 2022