Thống kê SSVG Velbert - SC St. Toenis

Oberliga Nabederhein / Ngày thứ 11
Đụng độ
SSVG Velbert SSVG Velbert
2 trò chơi Từ 16/20
SC St. Toenis SC St. Toenis
1 chiến thắng
0 Vẽ
0 chiến thắng
100%
0%
0%