Thống kê Tây Ban Nha - Costa Rica

thế giới / Ngày đầu tiên
Tây ban nha Tây ban nha
16:00 23/11/2022
Chưa bắt đầu
Costa Rica Costa Rica
Đụng độ
Tây ban nha Tây ban nha
3 trò chơi Từ 15/11/11
Costa Rica Costa Rica
2 chiến thắng
1 Vẽ
0 chiến thắng
67%
33%
0%