Costa Rica Foot Ascent League Phân loại

Costa Rica Ascent League Phân loại

Mở đầu - Giai đoạn nhóm - Nhóm A
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 4hai1103hai1
hai 4hai110hai11
3 31100hai0hai
4 3hai101431
6 3hai101haihai0
7 0hai00hai36-3
số 8 0hai00hai14-3
Tiến trình sig. vòng
Mở đầu - Giai đoạn nhóm - Nhóm B
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
hai 3hai101haihai0
3 3hai10134-1
4 3hai101hai3-1
5 haihai0hai0haihai0
6 11010110
7 11010110
số 8 1hai01134-1
Tiến trình sig. vòng
Thảo luận
1 Thông điệp
  • 64x64
    04/09,08
    R.Cartín r

    Xin lỗi, Turrialba thắng 0-1.