Thống kê Nottingham - Manchester United

Premier League / Ngày thứ 31
Nottingham Nottingham
14:00 4/4/2023
Chưa bắt đầu
Manchester United Manchester United
Đụng độ
Nottingham Nottingham
1 trò chơi Từ 26/tháng 12/22
Manchester United Manchester United
0 chiến thắng
0 Vẽ
0 chiến thắng
Nan%
Nan%
Nan%