Thống kê Tanjong trả cho United FC - Albirex Niigata

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Tanjong Pay United FC - Albirex Niigata
Tanjong Pay United FC Tối thiểu Albirex Niigata
Lần đầu tiên
Reo Nishiguchi
22 '
33 '
Người chơi không xác định
Bốn năm'
Masaya Idetsu
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này