Thống kê IFK Osterolers FK - Visby if

Đụng độ
IFK Osterolers FK IFK Osterolers FK
1 trò chơi Kể từ 19/21
Visby nếu Visby nếu
1 chiến thắng
0 Vẽ
0 chiến thắng
100%
0%
0%