Phân loại Liga I chân

Liga i

#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 135410615
hai 1043107hai5
3 94301734
4 94301651
5 94301651
6 75hai1hai97hai
7 74hai1175hai
số 8 74hai11761
9 541hai1haihai0
10 4411hai7số 8-1
mười một 4411hai7số 8-1
12 4411hai34-1
13 4411hai57-hai
14 4504146-hai
mười lăm 351047mười một-4
16 hai40haihaihai4-hai
17 hai40haihaihai5-3
18 1401349-5
Họ lên cao
Playoff đi lên
Họ xuống
Thảo luận
0 Tin nhắn