Đánh dấu bóng đá Venezuela - Cuộc thi, Lịch, Phân loại