tối nay việt nam gặp đội nào

Hoa Kỳ

thế giới / Ngày đầu tiên
Hoa Kỳ Hoa Kỳ
19:00 21/11/2022
Chưa bắt đầu
người xứ Wales người xứ Wales
Đụng độ
Hoa Kỳ Hoa Kỳ
3 trò chơi Từ 27/tháng 5/03
người xứ Wales người xứ Wales
1 chiến thắng
1 Vẽ
0 chiến thắng
năm mươi%
năm mươi%
0%