Herediano - Thống kê Santos

Costa Rica League / Ngày thứ 18
Herediano Herediano
1 - 1
Hoàn thành
Thánh Thánh
Herediano - Những hành động nổi bật của Santos
Herediano Tối thiểu Thánh
Lần đầu tiên
Aaron Salazar
3. 4 '
Lần 2
54 '
Pablo Arboine (hình phạt)
86 '
Luis Paradela
Berny Burke
89 '