Thống kê Tanjong trả cho United FC - Young Lions

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Những hành động nổi bật Tanjong Pay United FC - Young Lions
Tanjong Pay United FC Tối thiểu Sư tử non
Lần đầu tiên
Reo Nishiguchi
40 '
Lần 2
Faritz Abdul Hameed
49 '