Phân loại Liên đoàn Nam Phi

Phân loại Liên đoàn Nam Phi

#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 4hai110hai0hai
hai 3hai10131hai
3 31100hai0hai
4 31100101
5 31100101
6 3hai101330
7 haihai0hai0000
số 8 việt nam trung quốc lượt đi11010110
9 11010110
10 11010110
mười một 11010000
12 11010000
13 11010000
14 1hai01114-3
mười lăm 010010hai-hai
16 0hai00haihai5-3
Champions League CAF (đủ điều kiện)
CAF Cup Liên minh
Hậu duệ playoff
Họ xuống
việt nam trung quốc lượt điThảo luận
0 Tin nhắn