Phân loại phân chia chân đầu tiên

Phân loại Sư đoàn 1

#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 72302334592633
hai 6530hai mươi5548hai mươi28
3 592817số 8354hai mươi3. 4
4 48291469443014
5 4630mười một13623230
6 412910mười mộtsố 838371
7 413010mười một93. 4331
số 8 4030913số 8hai mươi18hai
9 353071493. 435-1
10 353071493233-1
mười một 332971210333. 4-1
12 3328số 89mười một2431-7
13 3329số 89123548-13
14 3030612122335-12
mười lăm 2830610142851-23
16 272976162642-16
17 2529413122230-số 8
18 mười lăm30hai9191243-31
Champions League CAF (đủ điều kiện)
CAF Cup Liên minh
Họ xuống
Thảo luận
0 Tin nhắn