Thống kê Balestier Khalsa - Albirex Niigata

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Balestier Khalsa Balestier Khalsa
1 - hai
Hoàn thành
việt nam vs uae 2019 vòng loại world cup 2022
Albirex Niigata Albirex Niigata
Hành động xuất sắc Balestier Khalsa - Albirex Niigata
Balestier Khalsa Tối thiểu Albirex Niigata
Lần đầu tiên
31 '
Kan Kobayashi
Lần 2
việt nam vs uae 2019 vòng loại world cup 2022 Shuhei Hoshino
năm mươi'
86 '
Tadanari Lee