Tampines Rovers - Số liệu thống kê của Albirex Niigata

bong da truc tuyen ngoai anh
Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Tampines Rovers - Albirex Niigata
bong da truc tuyen ngoai anh
Tampines Rovers Tối thiểu Albirex Niigata
Lần đầu tiên
số 8 '
Người chơi không xác định
13 '
Người chơi không xác định
Boris Kopitovic (hình phạt)
30 '
Boris Kopitovic
35 '
Fídous Kasman
Bốn năm'
Lần 2
67 '
Tadanari Lee