Thống kê Young Lions - Albirex Niigata

Liên đoàn Singapore / Ngày thứ 16
Những hành động nổi bật Sư tử trẻ - Albirex Niigata
Sư tử non Tối thiểu Albirex Niigata
Lần đầu tiên
3 '
Ryosuke Nagasawa (hình phạt)
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này