Thống kê Young Lions - Albirex Niigata

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Những hành động nổi bật Sư tử trẻ - Albirex Niigata
Sư tử non Tối thiểu Albirex Niigata
Lần đầu tiên
3. 4 '
Người chơi không xác định
36 '
Người chơi không xác định
Lần 2
82 '
Người chơi không xác định
87 '
Fairoz Hasan
90 '
Kan Kobayashi (hình phạt)