Thống kê Ulvr Buhos - đàn em độc lập

Sư đoàn 2 / Ngày thứ 16
Đụng độ
Ulvr Buhos Ulvr Buhos
1 trò chơi Từ 28/AP/22
Đàn em độc lập Đàn em độc lập
0 chiến thắng
1 Vẽ
0 chiến thắng
0%
100%
0%