Thống kê Balestier Khalsa - Sengkang Punggol

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Balestier Khalsa - Sengkang Punggol
chiếc cúp world cup chiếc cúp world cup
Balestier Khalsa Tối thiểu Sengkang Punggol
Lần đầu tiên
Shuhei Hoshino
24 '
Lần 2
Desar Bruncevic
52 '
81 '
Sahil Suhaimi