Thống kê FC Kray - SC St. Toenis

Oberliga Nabederhein / Ngày thứ 15
FC Kray FC Kray
hai - 3
Hoàn thành
SC St. Toenis SC St. Toenis
Đụng độ
FC Kray FC Kray
2 trò chơi Từ 12/11/2016
SC St. Toenis SC St. Toenis
0 chiến thắng
0 Vẽ
0 chiến thắng
Nan%
Nan%
Nan%