Thống kê Sengkang Punggol - Albirex Niigata

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Sengkang Punggol Sengkang Punggol
1 - 1vtv sport trực tiếp bóng đá
Hoàn thành
Albirex Niigata Albirex Niigata
Hành động nổi bật Sengkang Punggol - Albirex Niigata
Sengkang Punggol Tối thiểu Albirex Niigata
Lần đầu tiên
44 '
vtv sport trực tiếp bóng đá
Người chơi không xác định
Lần 2
Sahil Suhaimi
77 '