Thống kê xếp hạng SV - SC St. Toenis

Oberliga Nabederhein / Ngày thứ 18
Đụng độ
Xếp hạng SV Xếp hạng SV
2 trò chơi Từ 13/tháng 9/20
SC St. Toenis SC St. Toenis
0 chiến thắng
0 Vẽ
1 chiến thắng
0%
0%
100%