Albirex Niigata Statistics - Tanjong Pay United FC

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Albirex Niigata - Tanjong Pay United FC
Albirex Niigata Tối thiểu Tanjong Pay United FC
Lần đầu tiên
1 '
Reo Nishiguchi
9 '
Reo Nishiguchi
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này