Thống kê Ba Lan - Argentina

thế giới / Ngày thứ 3
Ba Lan Ba Lan
19:00 30/11/2022
Chưa bắt đầu
Argentina Argentina
Đụng độ
Ba Lan Ba Lan
3 trò chơi Từ 15/tháng 6/74
Argentina Argentina
2 chiến thắng
0 Vẽ
1 chiến thắng
67%
0%
33%