Thống kê Sosnowiec - GKS Tychy 71

Liên đoàn i / Ngày thứ hai
Sosnowiec Sosnowiec
3 - 0
Hoàn thành
GKS Tychy 71 GKS Tychy 71
Những hành động xuất sắc của Suewiec - GKS Tychy 71
Sosnowiec Tối thiểu GKS Tychy 71
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
Goncalo Gregorio (hình phạt)
75 '
Filip Karbowy
88 '
Filip Karbowy
90 '