Home United Statistics - Young Lions

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Home United Home United
5 - 1
Hoàn thành
Sư tử non Sư tử non
Hành động nổi bật về nhà United - Young Lions
Home United Tối thiểu Sư tử non
Lần đầu tiên
Ui-yoang hát
mười một '
Shahdan Sulaiman
14 '
Hafiz cũng không
Bốn năm'
Lần 2
Shin-wook Kim (hình phạt)
56 '
Maxime Lestienne
66 '
78 '
Người chơi không xác định