Thống kê Junior - Một khi Caldas

Eagle League / Ngày thứ 6
Trẻ em Trẻ em
1 - hai
Hoàn thành
Một khi Caldas Một khi Caldas
Hành động xuất sắc của Junior - một khi Caldas
Trẻ em Tối thiểu Một khi Caldas
Lần đầu tiên
26 '
Ayron del Valle (hình phạt)
Lần 2
Fabian Sambueza
67 '
Didier Moreno
78 '
90 '
Marlon Piedrahita
Bộ so sánh hạn ngạch 1x2
Nhà cá cược1Xhai-
- - - Đăng ký
- - - Đăng ký
- - - Đăng ký
- - - Đăng ký

Khám phá Nhà cá cược thể thao tốt nhất.

lịch thi dấu vong loại world cúp 2022