GKS Tychy 71 - Thống kê Sosnowiec

https fo4
Liên đoàn i / Ngày thứ 23
GKS Tychy 71 GKS Tychy 71
1 - 1
Hoàn thành
Sosnowiec Sosnowiec
Hành động nổi bật GKS Tychy 71 - Sosnowiec
https fo4
https fo4 GKS Tychy 71 Tối thiểu Sosnowiec
Lần đầu tiên
33 '
Fabian Piacki (hình phạt)
Lần 2
Lukasz Moneta
90 '