Chippa United Statistics - TS Galaxy

Liên đoàn Nam Phi / Ngày thứ 30
Chippa United Chippa United
0 - 1
Hoàn thành
TS Galaxy TS Galaxy
Hành động nổi bật Chippa United - TS Galaxy
Chippa United Tối thiểu TS Galaxy
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
90 '
Spiwe Msimango