thong tin moi nhat ve doi tuyen viet nam

Thống kê Guanacsetca - Santos

Costa Rica League / Ngày thứ 20
Guanacket Guanacket
hai - 0
Hoàn thành
Thánh Thánh
Hành động nổi bật Guanacsetca - Santos
Guanacket Tối thiểu Thánh
Lần đầu tiên
Người chơi không xác định
36 '
Lần 2
Người chơi không xác định
73 '
75 '
Luis Paradela
75 '
Michael Barquero
82 '
Josimar Mendez