Thống kê Envigado - Liên minh Magdalena

Eagle League / Ngày thứ 6
Điểm nổi bật Envigado - Unión Magdalena
Envigado Tối thiểu Liên minh Magdalena
Lần đầu tiên
28 '
Agostino Spina
Chúa Giêsu Hernandez
Bốn năm'
Lần 2
84 '
James Sanchez
Bộ so sánh hạn ngạch 1x2
Nhà cá cược1Xhai-
- - - Đăng ký
- - - Đăng ký
- - - Đăng ký
- - - Đăng ký

Khám phá Nhà cá cược thể thao tốt nhất.