Thống kê Thanda Hoàng gia Zulu - Maritzburg United

Những hành động nổi bật Thanda Royal Zulu - Maritzburg United
Thanda Royal Zulu Tối thiểu Maritzburg United
Lần đầu tiên
Nicholus Lukhubeni
hai mươi mốt'
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này