Thống kê Aphric Tất cả các ngôi sao - Cướp biển Orlando

Những hành động nổi bật Châu Phi All Stars - Orlando Pirates
Châu Phi tất cả các ngôi sao Tối thiểu Cướp biển Orlando
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
82 '
Fortune Makarede
Đụng độ
Châu Phi tất cả các ngôi sao Châu Phi tất cả các ngôi sao
1 trò chơi Từ 02/tháng 11/21
Cướp biển Orlando Cướp biển Orlando
0 chiến thắng
0 Vẽ
1 chiến thắng
0%
0%
100%