Thống kê Guastatoya - Malacateco

Liên đoàn Guatemala / Ngày thứ 21
GUASTATOYA GUASTATOYA
1 - 1
Hoàn thành
Malacateco Malacateco
Hành động nổi bật Guastatoya - Malacateco
GUASTATOYA Tối thiểu Malacateco
Lần đầu tiên
Anderson Ortiz
hai mươi'
Lần 2
89 '
Rotondi matias