ALBIREX NIIGATA TIMPistics - Tampines Rovers

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Albirex Niigata - Tampines Rovers
Albirex Niigata Tối thiểu Tampines Rovers
Lần đầu tiên
Người chơi không xác định
14 '
Lần 2
Kumpei Kakuta
60 '
61 '
Boris Kopitovic
Người chơi không xác định
67 '
85 '
Boris Kopitovic (hình phạt)