Thống kê Santa Lucia Cotzumalguapa - Malacateco

Những hành động nổi bật Santa Lucia Cotzumalguapa - Malacateco
Santa Lucia Cotzumalguapa Tối thiểu Malacateco
Lần đầu tiên
hai mươi'
Enzo Herrera
28 '
Rotondi matias
Lần 2
53 '
Người chơi không xác định