Thống kê Terengganu - Johor FC

Liên đoàn Malaysia / Ngày thứ 21
Terengganu Terengganu
0 - 1
Hoàn thành
Johor FC Johor FC
Hành động xuất sắc của Terengganu - Johor FC
Terengganu Tối thiểu Johor FC
Lần đầu tiên
Bốn năm'
Shane Lowry
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này